logo

7월11일아침,지역감염606
《 7월 11일 아침, 지역감염 606명+ 해외유입감염 1명》

베트남보건부 7월 11일 아침 공식 발표입니다

■지역감염:
- 호찌민: 443명
격리소 및 봉쇄 지역에서 발견: 285명
역학조사중: 158명
- Tiền Giang: 46명
- Vĩnh Long: 43명
- Bình Dương: 39명
- Hậu Giang: 9명
- Bến Tre: 7명
- An Giang: 7명
- Phú Yên: 4명
- Bắc Ninh: 3명
- Bình Phước: 2명
- Cà Mau: 1명
- Quảng Nam: 1명
- Bạc Liêu: 1명

■ 이번유행 누적확진자 수 제일 높은 지역 4곳:
호찌민: 12,058명
Bắc Giang: 5,701명
Bắc Ninh: 1,656명
Bình Dương: 1,305명

giua
Error
"최고의 가격을 얻으려면 직접 문의하시기 바랍니다"